අපේ වෙබ් අඩවි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

නිෂ්පාදන

අපි ගැන

සමාගම් පැතිකඩ

ෂෙන්සෙන් Huiyu Hengtong සංවර්ධන Co., Ltd. විය  2014 දී ස්ථාපිත, අපේ සමාගම සිප්එක යන්ත්ර, ෙවල්ෙකෝ යන්ත්ර වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා සහ අපනයනකරු වන අතර, ද, හවුල්කරුවන් සිපර් සැපයීමට හැකි ෙවල්ෙකෝ ආදිය, ඇඳුම් accessories.We වඩා කාර්මික ශිල්පීන් සහ ඉංජිනේරුවන් වඩා තිබිය අවුරුදු 20 ක පළපුරුද්දක්, දියුණු හා විශේෂ සැකසුම් උපකරණ ගොඩක් කට්ටල වැඩ.

පුවත්

Dyeing Machine

The scope and precautions of the dyeing m...